Warunki rezerwacji i płatności

1. Formularz rezerwacji/rezerwacja:

Wyszukaj ofertę odpowiadającą twoim wymaganiom, a następnie wypełnij formularz rezerwacyjny (rezerwacja ON-LINE).

2. Potwierdzenie Możliwości Rezerwacji:

Konsultant A.T. Manta Travel skontaktuje się z Państwem w godzinach pracy biura w celu potwierdzenia możliwości rezerwacji tj. dostępności miejsc w wybranym obiekcie i terminie oraz uzgodnienia szczegółów.

Uwaga: Prośbę o rezerwację wybranej oferty można również składać również osobiście w biurze, poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail: biuro@mantatravel.pl.

3. Umowa-Zgłoszenie/Warunki Uczestnictwa:

Po uzgodnieniu powyższych informacji zostanie Państwu przesłana umowa (lub opcjonalne potwierdzenie rezerwacji – rezerwacja czasowa) wraz z Warunkami Uczestnictwa Organizatora wycieczki i Warunkami Ubezpieczenia. Należy się zapoznać z treścią tych dokumentów i odesłać podpisana umowę e-mailem: biuro@mantatravel.pl.

Złożenie podpisu na formularzu Umowy-Zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się ze wszystkimi punktami Warunków Uczestnictwa Głównego Organizatora, które są integralną częścią zawieranej Umowy i ich akceptacją.

4. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia/Płatność:

Dopiero podpisana Umowa-Zgłoszenie jest jedynym prawnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy A.T. Manta Travel, a klientem. Po podpisaniu Umowy-Zgłoszenia, odesłaniu go faxem, lub mailem do Biura i dokonaniu płatności*, klient zostaje wprowadzony na listę uczestników zakupionej imprezy turystycznej.

5. Warunki Płatności*:

Warunki płatności za wybraną imprezę są określone dokładnie na Umowie-Zgłoszeniu - są one różne w zależności od wybranej imprezy i terminu, jaki pozostał do rozpoczęcia imprezy:

 1. Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni, należy:
  wpłacić I ratę (zaliczkę) w wysokości określonej procentowo w Warunkach Uczestnictwa Głównego Organizatora. Potwierdzenie wpłaty zaliczki należy przesłać mailem (biuro@mantatravel.pl) do A.T. Manta Travel. Rezerwacja zostaje potwierdzona z chwilą otrzymania przez biuro potwierdzenia wpłaty zaliczki.
  Wpłata pozostałej części należności w wysokości określonej na Umowie-Zgłoszeniu powinna zostać dokonana w terminie, który określony jest na potwierdzeniu rezerwacji (Umowie-Zgłoszeniu).
 2. Jeżeli do wylotu/wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, należy:
  wpłacić 100% kwoty określonej w Umowie. Potwierdzenie wpłaty całości kwoty należy przesłać faxem lub mailem do A.T. Manta Travel. Rezerwacja zostaje potwierdzona z chwilą otrzymania przez biuro potwierdzenia wpłaty całości kwoty rezerwacji.

O przesłanie potwierdzenia przelewu prosimy z uwagi na długi czas transferu pieniędzy pomiędzy bankami.

6. Konto bankowe Agencji Turystycznej Manta Travel:

Wpłat wszelkich należności z tytułu wyjazdów turystycznych należy dokonywać na konto:

Agencja Turystyczna Manta Travel
Boczańska 8b
03-156 Warszawa
ING Bank Śląski
83 1050 1025 1000 0023 2327 1979

Na dokumencie przelewu prosimy wpisać nazwisko osoby, na którą spisana została Umowa-Zgłoszenie i numer rezerwacji wycieczki.

7. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji:

Po otrzymaniu od Państwa podpisanej Umowy-Zgłoszenia, oraz dowodu wpłaty w terminie określonym przez biuro - rezerwacja nabiera mocy prawnej i jest aktualna w 100%. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji przesyłane jest mailem na adres mailowy podany w formularzu on-line.

8. Warunki Rezygnacji:

Zasady ewentualnej rezygnacji z wyjazdu są zawsze dokładnie określone w Warunkach Uczestnictwa Głównego Organizatora. Koszt wykupienia ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji (informacja w Warunkach Uczestnictwa Organizatora) wynosi od 3-4% wartości wycieczki.

9. Dokumenty podróży:

 • Wyjazdy lotnicze - bilety lotnicze i vouchery hotelowe odbierane są bezpośrednio przez klienta przy stanowisku odpraw Organizatora Głównego na lotnisku (hala wylotów) po okazaniu potwierdzenia rezerwacji. Niektórzy organizatorzy przesyłają te dokumenty bezpośrednio na adres domowy klienta (o ile termin dokonania rezerwacji na to pozwoli, nie dotyczy to ofert typu last minute, wówczas dokumenty odbierane są tylko na lotnisku).
 • Przy wyjazdach autokarowych, miejsce zbiórki klientów widnieje na potwierdzeniu rezerwacji.
 • Przy wyjazdach z dojazdem własnym klient otrzymuje mailem Voucher, stanowiący jedyny dokument upoważniający do wykupionych świadczeń na miejscu (miejsce odbioru kluczy jest dokładnie określone na Voucherze)

10. Pytania:

Wszelkie pytania prosimy kierować do działu rezerwacji A.T. Manta Travel, Tel.: 602 753 905, lub mailem: biuro@mantatravel.pl.